Pastor Zboru

    
  -  
     
 

Rada Zboru

 
  Przewodniczący:   Andrzej Lipiński
  Skarbnik: Piotr Wojciechowski  
  Sekretarz:  Daniel Perlikowski  
  Członek: Leszek Kowalik  
  Członek: -
 
  Członek:  -