Pastor Zboru

  Pastor Jan Tomczyk  
  Jan Tomczyk  
     
 

Rada Zboru

 
  Przewodniczący:    Jan Tomczyk
  Skarbnik: Piotr Wojciechowski  
  Sekretarz:  Andrzej Lipiński  
  Członek: Piotr Małolepszy  
  Członek: Daniel Perlikowski
 
  Członek:  -