pełniący obowiązki pastora zboru

 
  
  Piotr Borkowski  
     
 

Rada Zboru

 
  Skarbnik: Piotr Wojciechowski
  Sekretarz: Daniel Perlikowski  
  Członek: Andrzej Lipiński  
  Członek: Leszek Kowalik  
  Członek: -
 
  Członek: -