Pastor Zboru

    
  -  
     
 

Rada Zboru

 
  Członek 1: Andrzej Lipiński
  Członek 2: Piotr Wojciechowski  
  Członek 3: Daniel Perlikowski  
  Członek 4: Leszek Kowalik  
  Członek 5: -
 
  Członek 6: -