Drukuj
Kategoria: Biuletyn informacyjny
Odsłony: 1113

Wyzwanie

(Słowo wstępne z numeru czerwiec 2019)

      Jednym z najważniejszych obowiązków chrześcijanina jest to, aby dołożył wszelkich starań do umocnienia swego wybrania i powołania. Bez względu na to, co się dzieje wokół niego, jest zobligowany do wytrwałego szukania Królestwa Bożego (Mt 6,33, Łk 12,31). Jak tego dokonać?
      Paweł w liście skierowanym do Tymoteusza zwraca uwagę na natchnione przez Boga Pismo Święte, które może „obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa”. Pisze, że jest „pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” (2 Tm 3,16-17). Paweł tym samym nie tylko Tymoteusza, ale sądzę, że każdego czytelnika zachęca do wnikliwego studiowania Pisma Świętego. To Biblia jest tym prawdziwym źródłem poznania Boga i Jezusa Chrystusa. Biblia jest listem napisanym przez Boga do człowieka, bo pragnie On, jako jego Stwórca, z nim się komunikować. W niej są zapisane cierpienia i upokorzenia, jakie znosił Pan, Jezus Chrystus, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Tylko w Piśmie Świętym odnajdziemy zapisy, które traktują o przyjściu Zbawiciela w cierpieniu i ponownym Jego przyjściu w chwale. Z Pisma możemy się dowiedzieć o królestwie łaski i królestwie chwały, w którym będzie „wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale boga Ojca” (Flp 2,11). Słowo Boże daje początek życiu chrześcijanina ukazując mu jego prawdziwy stan duchowy (Jk 1,23), jest jego przewodnikiem (Ps 119,105) i tarczą (Ef 6:17).
      Dlatego, drogi czytelniku, zwracaj swą uwagę do Pisma Świętego i podchodź do Biblii z należytym szacunkiem, bo jest Słowem Bożym i wraz z wiarą jest jednym ze środków do zbawienia. Pójdź za nakazem Boga: „Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło” (Joz 1,8).

Pełniący obowiązki pastora Piotr Borkowski

Pobierz pełny numer biuletynu w formacie PDF.

Udostępnij artykuł na FB