Rady apostolskie

(Słowo wstępne z numeru czerwiec 2018)

      Apostołowie to ludzie powołani i posłani do ludzi z poselstwem o Panu Jezusie i powołani przez Pana Jezusa. Powołani zostali do pójścia za Panem, a po Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu do prowadzenia dzieła Bożego powierzonego im przez Pana. Pilnie i wiernie wykonywano nakaz zawarty w Mt 28,19-20. Apostołowie rozeszli się z tym poselstwem do różnych stron świata. Apostoł Paweł nie tylko pielgrzymował z poselstwem Jezusa, ale również szkolił i przygotowywał innych do dzieła Bożego. Dziś jest to też naszą powinnością. Wiemy to z listów jakie pisze do Tymoteusza, do Tytusa i do Filemona. Jakże ubłogosławieni są autorzy tych listów. Mają oparcie w swoich nauczycielach. Nauka Pana Jezusa zagłębiła się mocniej w Jego uczniach, stąd byli w stanie innych pouczać i kontynuować dzieło Pana Jezusa. I tak Paweł pisze w 2 Tm 1,13 „Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego co ci dobrego powierzono strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas.”
      W 2 Tm 2,1-3 czytamy: „Ty więc synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.” Wiersz 7-8: „Rozważ co mówię, a Pan da ci właściwe rozumienie wszystkiego. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego, według mojej ewangelii.”
      Młody Tymoteusz posilony słowem swego brata i przyjaciela mógł z większą ochotą i odwagą czynić powinność, do której powołał go Pan. Dzisiaj widzę, jak bardzo ważna jest zachęta i dobre słowo dla tych, którzy chcą prowadzić dzieło
Boże. Jak dobrze jest mieć starszych przy swoim boku. Jeśli ich nie ma, młodzi ludzie popełniają mnóstwo błędów w swej służbie, będąc przekonani, że czynią dobrze. Przypomnijmy sobie również słowa młodego następcy po mądrym Salomonie - Rehabeama. O ojcu jego pisano: „Tak tedy król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi”. Nie korzystał on z wielu rad swego Ojca, i wybrał sobie swoich doradców młodych, tak jak on i sam był młody i niedoświadczony. Czym się to skończyło? Podziałem wielkiego imperium izraelskiego na dwa państwa i już nigdy więcej nie było tak pięknie.
      Gdy korzystamy z rad apostolskich dzisiaj nie grozi nam rozłam, pod warunkiem, że stosujemy się do rad jakie udzielali nam apostołowie w praktycznych wskazówkach w pracy na niwie Pańskiej. A tak nam Panie spraw, by Twa mądrość kierowała naszymi umysłami na Twe Słowo, by było zawsze w naszych sercach.

Jan Tomczyk

Pobierz pełny numer biuletynu w formacie PDF.